Cho mình hỏi cách thiết lập để bộ đếm lượt xem bài viết đếm cả số truy cập của khách. Hiện tại các bài viết của mình chỉ đếm khi đăng nhập tài khoản. Mình có dùng Lite Speed Cache Thanks !

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi cách thiết lập để bộ đếm lượt xem bài viết đếm cả số truy cập của khách. Hiện tại các bài viết của mình chỉ đếm khi đăng nhập tài khoản. Mình có dùng Lite Speed Cache
Thanks !

Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/835999843767575/