cho mình hỏi cách chèn link bài viết gốc vào tên tác giả khi coppy bằng content crawler với ạ

cho mình hỏi cách chèn link bài viết gốc vào tên tác giả khi coppy bằng content crawler với ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
cho mình hỏi cách chèn link bài viết gốc vào tên tác giả khi coppy bằng content crawler với ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/814475229253370/