Cho mình hỏi 1 tên miền sau khi trỏ về 1 hosting thì sau này có đổi sang hosting khác được không ạ?😅

Câu hỏi từ Group FB:
Cho mình hỏi 1 tên miền sau khi trỏ về 1 hosting thì sau này có đổi sang hosting khác được không ạ?:sweat_smile:
Nguồn: Redirecting...