Cho em hỏi xíu Theme flatsome có thanh uxbuilder khi log in có cách nào không hiển thị thanh đó khi khách login không ạ

Cho em hỏi xíu Theme flatsome có thanh uxbuilder khi log in có cách nào không hiển thị thanh đó khi khách login không ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi xíu
Theme flatsome có thanh uxbuilder khi log in có cách nào không hiển thị thanh đó khi khách login không ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/691022414931986/