Cho em hỏi plugin nào xuất hiện quảng cáo tràng màn hình khi vừa truy cập trang, 3 giây sau tự mất

Cho em hỏi plugin nào xuất hiện quảng cáo tràng màn hình khi vừa truy cập trang, 3 giây sau tự mất
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi plugin nào xuất hiện quảng cáo tràng màn hình khi vừa truy cập trang, 3 giây sau tự mất
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/789691815065045/