Cho em hỏi làm sao để ngăn các công cụ kiểm tra Plugin và theme như https://whatwpthemeisthat.com biết được thông tin của web mình. Em cảm ơn ạ!

Cho em hỏi làm sao để ngăn các công cụ kiểm tra Plugin và theme như https://whatwpthemeisthat.com biết được thông tin của web mình. Em cảm ơn ạ!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi làm sao để ngăn các công cụ kiểm tra Plugin và theme như https://whatwpthemeisthat.com biết được thông tin của web mình. Em cảm ơn ạ!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/617701052264123/