Cho em hỏi làm sao chỉ tạo backup riêng của tất cả bài viết và sản phẩm được nhỉ. Bản backup gần nhất của em lại ko có những bài viết và sản phẩm mới đây. Nếu tải lên sẽ bị mất hết ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi làm sao chỉ tạo backup riêng của tất cả bài viết và sản phẩm được nhỉ. Bản backup gần nhất của em lại ko có những bài viết và sản phẩm mới đây. Nếu tải lên sẽ bị mất hết ạ
Nguồn: Redirecting...