Cho em hỏi là em đang thiết kế giao diện web công ty trên Flatsome. Nhưng khi web chạy thực tế thì hình ảnh bị tự động xuống hàng. Xin chỉ em với ạ 😭😭😭

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi là em đang thiết kế giao diện web công ty trên Flatsome. Nhưng khi web chạy thực tế thì hình ảnh bị tự động xuống hàng. Xin chỉ em với ạ :sob::sob::sob:
Nguồn: Redirecting...