Cho em hỏi em mún làm forum cho wp thì chọn plugin nào, forum có tính năng 1. Có chức năng post private, chỉ mình người post hay admin có thể xem 2. User post xong pending phải đợi admin duyệt hoặc ko duyet, nếu ko duyệt hay cần edit sẽ dc phản hồi lý do

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi em mún làm forum cho wp thì chọn plugin nào, forum có tính năng

  1. Có chức năng post private, chỉ mình người post hay admin có thể xem
  2. User post xong pending phải đợi admin duyệt hoặc ko duyet, nếu ko duyệt hay cần edit sẽ dc phản hồi lý do
    Nguồn: Redirecting...