Cho em hỏi các bác ạ . Em sử dụng công cụ elementor thì sinh ra % code nhiều hơn % text . Thì nó có ảnh hưởng gì đến SEO không mọi người

Câu hỏi từ Group FB:
Cho em hỏi các bác ạ . Em sử dụng công cụ elementor thì sinh ra % code nhiều hơn % text . Thì nó có ảnh hưởng gì đến SEO không mọi người
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/556610395039856/