Cho e hỏi lại về tạo app liên kết với website, đăng lên được appstore và google store. Các anh biết đơn vị nào nhận làm cái này uy tín không ạ?

Cho e hỏi lại về tạo app liên kết với website, đăng lên được appstore và google store. Các anh biết đơn vị nào nhận làm cái này uy tín không ạ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cho e hỏi lại về tạo app liên kết với website, đăng lên được appstore và google store. Các anh biết đơn vị nào nhận làm cái này uy tín không ạ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/668882860479275/