cho e hỏi là cái blog của e sao ấn vào sản phẩm nhưng lại không ra trang sản phẩm mà ra trang chủ là sao ạ. Có ai biết không help e với

cho e hỏi là cái blog của e sao ấn vào sản phẩm nhưng lại không ra trang sản phẩm mà ra trang chủ là sao ạ. Có ai biết không help e với
0

Câu hỏi từ Group FB:
cho e hỏi là cái blog của e sao ấn vào sản phẩm nhưng lại không ra trang sản phẩm mà ra trang chủ là sao ạ. Có ai biết không help e với
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/752090418825185/