Chào mọi người. Mình muốn hỏi về việc tối ưu website Wp để đạt điểm >90 trong Google Speed . Thanks cả nhà

Chào mọi người. Mình muốn hỏi về việc tối ưu website Wp để đạt điểm >90 trong Google Speed . Thanks cả nhà
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người. Mình muốn hỏi về việc tối ưu website Wp để đạt điểm >90 trong Google Speed . Thanks cả nhà
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/707575753276652/