Chào mọi người. Mình đang gặp vấn đề T_T . Làm sao add cái login/logout trên menu vậy ạ. Và khi Logged thì nó hiện Logout. Mình dùng button và chen link, thì tất nhiên cả 2 đều hiện nhìn kì cục quá. GIúp mình với ạ. (Mình dùng elementor) 😭

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người.
Mình đang gặp vấn đề T_T .
Làm sao add cái login/logout trên menu vậy ạ.
Và khi Logged thì nó hiện Logout.
Mình dùng button và chen link, thì tất nhiên cả 2 đều hiện nhìn kì cục quá.
GIúp mình với ạ.
(Mình dùng elementor) :sob:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/843658636335029/