Chào mọi người. Mình coi trong youtube cách điều chỉnh danh mục trong tab menu. Vấn đề lúc chọn danh mục thêm vào menu thì nó mặc định luôn là " danh mục " không tùy chỉnh được như trên video youtube thì do lỗi hay sao vậy ?

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người. Mình coi trong youtube cách điều chỉnh danh mục trong tab menu. Vấn đề lúc chọn danh mục thêm vào menu thì nó mặc định luôn là " danh mục " không tùy chỉnh được như trên video youtube thì do lỗi hay sao vậy ?
Nguồn: Redirecting...