Chào mọi người, mình cần build 1 site bán sản phẩm Digital download. Vì dung lượng file của lớn nên mình muốn dùng Google Drive để lưu trữ my file. Ai có kinh nghiệm giúp mình thiết lập Google Drive API với. Mình xin cảm ơn. Link download có dạng:

Chào mọi người, mình cần build 1 site bán sản phẩm Digital download. Vì dung lượng file của lớn nên mình muốn dùng Google Drive để lưu trữ my file. Ai có kinh nghiệm giúp mình thiết lập Google Drive API với. Mình xin cảm ơn. Link download có dạng:
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người, mình cần build 1 site bán sản phẩm Digital download.
Vì dung lượng file của lớn nên mình muốn dùng Google Drive để lưu trữ my file.
Ai có kinh nghiệm giúp mình thiết lập Google Drive API với.
Mình xin cảm ơn.

Link download có dạng:
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/632933080740920/