Chào mọi người, Em là sinh viên kì cuối trường FPT Polytechnic, chuyên ngành thiết kế web. Em xin phép được úp CV của mình ở phía dưới và mong các nhà tuyển dụng dành ít thời gian gian xem CV của em. Vị trí mong muốn: Backend Developer.

Chào mọi người, Em là sinh viên kì cuối trường FPT Polytechnic, chuyên ngành thiết kế web. Em xin phép được úp CV của mình ở phía dưới và mong các nhà tuyển dụng dành ít thời gian gian xem CV của em. Vị trí mong muốn: Backend Developer.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người, Em là sinh viên kì cuối trường FPT Polytechnic, chuyên ngành thiết kế web.

Em xin phép được úp CV của mình ở phía dưới và mong các nhà tuyển dụng dành ít thời gian gian xem CV của em.

Vị trí mong muốn: Backend Developer.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/618643662169862/