Chào mọi người. Em đang dùng Flatsome. Em muốn tạo Menu ở trang chủ riêng. Và khi vào các trang con hay sản phẩm thì menu riêng. Thì làm như nào. Mong các bác chỉ giúp. Em xin cám ơn phí cafe.

Chào mọi người. Em đang dùng Flatsome. Em muốn tạo Menu ở trang chủ riêng. Và khi vào các trang con hay sản phẩm thì menu riêng. Thì làm như nào. Mong các bác chỉ giúp. Em xin cám ơn phí cafe.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người. Em đang dùng Flatsome. Em muốn tạo Menu ở trang chủ riêng. Và khi vào các trang con hay sản phẩm thì menu riêng. Thì làm như nào. Mong các bác chỉ giúp. Em xin cám ơn phí cafe.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/720533815314179/