Chào mọi người, Cho mình hỏi là làm thế nào để trỏ subdomain (sub.domain.com) về đường dẫn (domain2.com/url) Xin cảm ơn.

Chào mọi người, Cho mình hỏi là làm thế nào để trỏ subdomain (sub.domain.com) về đường dẫn (domain2.com/url) Xin cảm ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người,
Cho mình hỏi là làm thế nào để trỏ subdomain (sub.domain.com) về đường dẫn (domain2.com/url)
Xin cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/750347795666114/