Chào mọi người, ai có kinh nghiệm kinh doanh host resell cho mình hỏi: nên mua host reselling của nhà cung cấp nào thì tốt (cả ở vn lẫn nước ngoài). Thanks

Câu hỏi từ Group FB:
Chào mọi người, ai có kinh nghiệm kinh doanh host resell cho mình hỏi: nên mua host reselling của nhà cung cấp nào thì tốt (cả ở vn lẫn nước ngoài). Thanks
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/638636610170567/