Chào các bạn trong nhóm. mình sử dụng VPN chung cho các Web mình quản lý. Khi các web chạy ADS chung từ khóa có bị vi phạm hay ảnh hưởng đến hiển thị cạnh tranh của các web đó không ạ. Chúc các bạn trong nhóm thứ 7 vui vẻ. Thanks all

Chào các bạn trong nhóm. mình sử dụng VPN chung cho các Web mình quản lý. Khi các web chạy ADS chung từ khóa có bị vi phạm hay ảnh hưởng đến hiển thị cạnh tranh của các web đó không ạ. Chúc các bạn trong nhóm thứ 7 vui vẻ. Thanks all
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bạn trong nhóm. mình sử dụng VPN chung cho các Web mình quản lý. Khi các web chạy ADS chung từ khóa có bị vi phạm hay ảnh hưởng đến hiển thị cạnh tranh của các web đó không ạ. Chúc các bạn trong nhóm thứ 7 vui vẻ. Thanks all
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/653031802064381/