Chào các bạn, Mình cấu hình aliases cho tên miền thứ 2 chạy song song với tên miền thứ nhất có ảnh hưởng đến SEO không các bạn? Cảm ơn.

Chào các bạn, Mình cấu hình aliases cho tên miền thứ 2 chạy song song với tên miền thứ nhất có ảnh hưởng đến SEO không các bạn? Cảm ơn.
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bạn,

Mình cấu hình aliases cho tên miền thứ 2 chạy song song với tên miền thứ nhất có ảnh hưởng đến SEO không các bạn?

Cảm ơn.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/615718282462400/