Chào các bạn, mình bên CNV Loyalty, bên mình dự tính tích hợp với WP không biết bạn nào chuyên viết Plugin không thì liên hệ mình nhé

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bạn, mình bên CNV Loyalty, bên mình dự tính tích hợp với WP không biết bạn nào chuyên viết Plugin không thì liên hệ mình nhé
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/808079236559636/