Chào các bạn, dù không liên quan nhưng mình nghĩ trong group nhiều người biết, trên mạng mình thấy có những link như: youtu.be/... hay fb.me/..., cho mình hỏi trang nào tạo được link rút gon nhu vậy các bạn hiền? thank mọi người. Cảm ơn ad duyệt bài!

Chào các bạn, dù không liên quan nhưng mình nghĩ trong group nhiều người biết, trên mạng mình thấy có những link như: youtu.be/... hay fb.me/..., cho mình hỏi trang nào tạo được link rút gon nhu vậy các bạn hiền? thank mọi người. Cảm ơn ad duyệt bài!
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bạn, dù không liên quan nhưng mình nghĩ trong group nhiều người biết, trên mạng mình thấy có những link như: youtu.be/… hay fb.me/…, cho mình hỏi trang nào tạo được link rút gon nhu vậy các bạn hiền? thank mọi người.
Cảm ơn ad duyệt bài!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/743384023029158/