Chào các bạn, Ad nhận khá nhiều tin nhắn về việc bot CỌP đã ngừng chức năng phản hồi tự động. 😋 Bạn có muốn CỌP quay trở lại Group không ?

Chào các bạn, Ad nhận khá nhiều tin nhắn về việc bot CỌP đã ngừng chức năng phản hồi tự động. 😋 Bạn có muốn CỌP quay trở lại Group không ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bạn,
Ad nhận khá nhiều tin nhắn về việc bot CỌP đã ngừng chức năng phản hồi tự động. :yum:
Bạn có muốn CỌP quay trở lại Group không ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/588316948535867/