Chào các bác, mình có ng bạn nhờ dựng tang tương tự trang https://www.cinema8.com, có ai có khả năng hay ý tưởng gợi ý gì k nhỉ?

Chào các bác, mình có ng bạn nhờ dựng tang tương tự trang https://www.cinema8.com, có ai có khả năng hay ý tưởng gợi ý gì k nhỉ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác, mình có ng bạn nhờ dựng tang tương tự trang https://www.cinema8.com, có ai có khả năng hay ý tưởng gợi ý gì k nhỉ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/660541624646732/