Chào các bác, em muốn làm 1 trang show giao diện demo, kiểu trang bán theme và cho xem demo, thì dùng plugin hay tự code mới được ah các bác?

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác, em muốn làm 1 trang show giao diện demo, kiểu trang bán theme và cho xem demo, thì dùng plugin hay tự code mới được ah các bác?
Nguồn: Redirecting...