Chào các bác, em muốn làm 1 cái popup nhưng mà không muốn hiển thị cho 100% khachs truy cập, mình chỉ muốn hiển thị popup 50% số khách vào website, bác nào làm được không ạ.

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác, em muốn làm 1 cái popup nhưng mà không muốn hiển thị cho 100% khachs truy cập, mình chỉ muốn hiển thị popup 50% số khách vào website, bác nào làm được không ạ.
Nguồn: Redirecting...