chào các bác ! em mới mua hosting ở bên Stablehost nhưng em lại ấn vào mua tới 3 lần. Bây giờ nó ra thêm 2 cái hoá đơn cứ bắt em thanh toán , bây giờ làm thế nào để xoá 2 cái hoá đơn đó đi hả các bác !!!

Câu hỏi từ Group FB:
chào các bác !
em mới mua hosting ở bên Stablehost nhưng em lại ấn vào mua tới 3 lần.
Bây giờ nó ra thêm 2 cái hoá đơn cứ bắt em thanh toán , bây giờ làm thế nào để xoá 2 cái hoá đơn đó đi hả các bác !!!
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/841812319852994/