Chào các bác. Có ai bị bọn nước ngoài hack site WP bằng cách nào đó rồi vào post bài guestpost, để lại backlink chưa? Em bị hai lần rồi, không biết làm cách nào mà tài tình vậy @@. Nên làm gì để tăng bảo mật nhỉ?

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác. Có ai bị bọn nước ngoài hack site WP bằng cách nào đó rồi vào post bài guestpost, để lại backlink chưa? Em bị hai lần rồi, không biết làm cách nào mà tài tình vậy @@. Nên làm gì để tăng bảo mật nhỉ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/846676702699889/