Chào các bác, cho em hỏi xíu ạ, bình thường em để tự động thanh toán hăhost trừ phí hàng tháng. Không hiểu sao tháng này tự động thanh toán bị lỗi, mặc dù tài còn tiền để thanh toán. Sau đó thanh toán thủ công cũng bị lỗi. Em thanh thanh toán bằng visa ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác, cho em hỏi xíu ạ, bình thường em để tự động thanh toán hăhost trừ phí hàng tháng. Không hiểu sao tháng này tự động thanh toán bị lỗi, mặc dù tài còn tiền để thanh toán.
Sau đó thanh toán thủ công cũng bị lỗi. Em thanh thanh toán bằng visa ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/588250131875882/