Chào các bác, Cho em hỏi sao website của em cứ để qua 1 ngày là tự động tắt hết tất cả các plugin là do đâu nhỉ Nhờ cao nhân giúp đỡ #help

Câu hỏi từ Group FB:
Chào các bác,
Cho em hỏi sao website của em cứ để qua 1 ngày là tự động tắt hết tất cả các plugin là do đâu nhỉ
Nhờ cao nhân giúp đỡ
#help
Nguồn: Redirecting...