chào các ae mình có thuê viết 1 web bán hàng bằng wordpress nhưng giờ ngta k hỗ trợ nữa, và mình muốn lọc sản phẩm theo thương hiệu, mong các ae chỉ giáo ạ

chào các ae mình có thuê viết 1 web bán hàng bằng wordpress nhưng giờ ngta k hỗ trợ nữa, và mình muốn lọc sản phẩm theo thương hiệu, mong các ae chỉ giáo ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
chào các ae mình có thuê viết 1 web bán hàng bằng wordpress nhưng giờ ngta k hỗ trợ nữa, và mình muốn lọc sản phẩm theo thương hiệu, mong các ae chỉ giáo ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/697029370997957/