Chào cả nhà, WP update theme/ plugin tự dưng bị lỗi này, mặc dù đã tăng limit nhưng vẫn lỗi là sao ạ? Update failed: Download failed. cURL error 28: Failed to connect to downloads.wordpress.org port 80: Connection timed out

Chào cả nhà, WP update theme/ plugin tự dưng bị lỗi này, mặc dù đã tăng limit nhưng vẫn lỗi là sao ạ? Update failed: Download failed. cURL error 28: Failed to connect to downloads.wordpress.org port 80: Connection timed out
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào cả nhà,
WP update theme/ plugin tự dưng bị lỗi này, mặc dù đã tăng limit nhưng vẫn lỗi là sao ạ?

Update failed: Download failed. cURL error 28: Failed to connect to downloads.wordpress.org port 80: Connection timed out
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/749385652428995/