Chào cả nhà, Ngọc cần tìm một bạn chuyên làm Website bằng Wordpress để hỗ trợ upload, chỉnh các lỗi. Lương thỏa thuận Cám ơn các bạn

Câu hỏi từ Group FB:
Chào cả nhà, Ngọc cần tìm một bạn chuyên làm Website bằng Wordpress để hỗ trợ upload, chỉnh các lỗi.

Lương thỏa thuận

Cám ơn các bạn
Nguồn: Redirecting...