Chào anh em, cho mình hỏi plugin nào có thể tạo 50 câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án như các đề thi THPT vậy ?

Chào anh em, cho mình hỏi plugin nào có thể tạo 50 câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án như các đề thi THPT vậy ?
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào anh em, cho mình hỏi plugin nào có thể tạo 50 câu hỏi trắc nghiệm 4 đáp án như các đề thi THPT vậy ?
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/535777597123136/