Chào anh chị, cho e hỏi làm thế nào để auto play video backgroud trên điện thoại như web này dc ạ? nakamura-inc.jp

Chào anh chị, cho e hỏi làm thế nào để auto play video backgroud trên điện thoại như web này dc ạ? nakamura-inc.jp
0

Câu hỏi từ Group FB:
Chào anh chị,
cho e hỏi làm thế nào để auto play video backgroud trên điện thoại như web này dc ạ? nakamura-inc.jp
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/747425522625008/