chào ac/e trong nhóm. mình đang xây dựng 1 website bằng elementor, mình cần 1 bạn viết plugin tuyển dụng cho web, và giúp mình hoàng thiện cho bắt mắt phần shop woocommerce. inbox mình để báo giá và trao đổi chi tiết thêm.

Câu hỏi từ Group FB:
chào ac/e trong nhóm. mình đang xây dựng 1 website bằng elementor, mình cần 1 bạn viết plugin tuyển dụng cho web, và giúp mình hoàng thiện cho bắt mắt phần shop woocommerce. inbox mình để báo giá và trao đổi chi tiết thêm.
Nguồn: Redirecting...