[Cầu cứu sự giúp đỡ của các anh chị viết css] Cách hiển thị giảm giá bắt mắt người xem trong Woocommerce

Em chào các anh/chị ạ!
Qua google em có tìm hiểu được bài viết này nhưng hiện có một thắc mắc như sau! Mong anh/chị giúp đỡ em ạ!
Link bài viết:
https://levantoan.com/huong-dan-thay-doi-cach-hien-thi-giam-gia-bat-mat-nguoi-xem-trong-woocommerce/

  • Vấn đề 1: Css style của dòng GIÁ và dòng TIẾT KIỆM đang giống nhau ( đều màu đỏ và cùng font chữ). Giờ muốn tách Css của 2 dòng này riêng ra thì cần thêm đoạn code như nào ạ? Mong anh/chị giúp em. Em cảm ơn ạ!

Ngay chỗ dòng code này
<div class = "devvn_single_price" >
<div>
<span class = "label" >Giá:</span>
<span class = "devvn_price" ><?php echo wc_price( $min_price ); ?></span>
</div>
<div>
<span class = "label" >Thị trường:</span>
<span class = "devvn_price" ><del><?php echo wc_price( $max_reg_price ); ?></del></span>
</div>
<div>
<span class = "label" >Tiết kiệm:</span>
<span class = "devvn_price sale_amount" > <?php echo wc_price( $sale_amout ); ?> (<?php echo $sale ; ?>%)</span>
</div>
</div>
Bạn có thể thay thêm class hoặc id cho mỗi đoạn div sau đó viết #id hoặc .class nhé. Ví dụ:

<div class = "devvn_single_price" >
<div class="dong1">
<span class = "label" >Giá:</span>
<span class = "devvn_price" ><?php echo wc_price( $min_price ); ?></span>
</div>
<div class="dong2">
<span class = "label" >Thị trường:</span>
<span class = "devvn_price" ><del><?php echo wc_price( $max_reg_price ); ?></del></span>
</div>
<div class="dong3">
<span class = "label" >Tiết kiệm:</span>
<span class = "devvn_price sale_amount" > <?php echo wc_price( $sale_amout ); ?> (<?php echo $sale ; ?>%)</span>
</div>
</div>
thì chúng ta có các class .dong1,2,3 từ đó css thêm.
Chúc vui :wink: