Cần tìm freelancer thiết kế web wordpress, kinh nghiệm +4 năm, >26t Ngân sách: 15-20tr Ưu tiên ở HCM Gửi porfolio vào ib giúp mình. Thanks all.

Câu hỏi từ Group FB:
Cần tìm freelancer thiết kế web wordpress, kinh nghiệm +4 năm, >26t
Ngân sách: 15-20tr
Ưu tiên ở HCM
Gửi porfolio vào ib giúp mình.
Thanks all.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/851660768868149/