Cần tìm bạn thiết kế làm giao diện Wordpress và viết Plugin cho Website theo yêu cầu ạ

Câu hỏi từ Group FB:
Cần tìm bạn thiết kế làm giao diện Wordpress và viết Plugin cho Website theo yêu cầu ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/794541691246724/