[Cần thuê] Mình cần tạo trang web dạng Exchange có Get API. Bạn nào đã từng có kinh nghiệm làm Inbox mình gửi demo. Thank's !!!

Câu hỏi từ Group FB:
[Cần thuê]

Mình cần tạo trang web dạng Exchange có Get API. Bạn nào đã từng có kinh nghiệm làm Inbox mình gửi demo. Thank’s !!!
Nguồn: Redirecting...