Cần liên kết các Cộng tác viên/Freelancer từ Junior tới Senior về WordPress/PHP để chia sẻ các dự án khách hàng công ty. Ưu tiên sinh sống và làm việc tại HCM. Inbox mình nhé.

Câu hỏi từ Group FB:
Cần liên kết các Cộng tác viên/Freelancer từ Junior tới Senior về WordPress/PHP để chia sẻ các dự án khách hàng công ty.
Ưu tiên sinh sống và làm việc tại HCM.
Inbox mình nhé.
Nguồn: WordPress Vietnam Team ❤ | Cần liên kết các Cộng tác viên/Freelancer từ Junior tới Senior về WordPress/PHP để chia sẻ các dự án khách hàng công ty