Cần làm web để thu thập email với viết blog

Câu hỏi:
Mọi người cho e hỏi e tính làm 1 web để thu thập email với viết blog. Không biết chi phí nhiêu ạ
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Mọi người cho e hỏi e tính làm 1 web để thu thập email với viết blog