Cần làm 1 web có các chuyên mục diễn đàn, video, tin tức, truyện trong đó, có thêm cào data dữ liệu về. bạn nào làm được inbox mình vào việc.

Câu hỏi từ Group FB:
Cần làm 1 web có các chuyên mục diễn đàn, video, tin tức, truyện trong đó, có thêm cào data dữ liệu về. bạn nào làm được inbox mình vào việc.
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/788887541812139/