Cần làm 1 site giống như này, bác nào nhận làm inbox mình chi phí và thời gian nhé, đã có domain hosting

Cần làm 1 site giống như này, bác nào nhận làm inbox mình chi phí và thời gian nhé, đã có domain hosting
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cần làm 1 site giống như này, bác nào nhận làm inbox mình chi phí và thời gian nhé, đã có domain hosting
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/698209714213256/