Cần giúp đỡ về theme

Cần giúp đỡ về theme
0

Mọi người cho mình hỏi làm sao khắc phục lỗi này được ạ.