Cần 1 bạn làm tính năng tự động chuyển âm thanh từ bài viết sau khi plugin crawr về và ra 1 playlist cho người dùng nghe online, web đã có sẵn bác nào nhận dc ib

Câu hỏi từ Group FB:
Cần 1 bạn làm tính năng tự động chuyển âm thanh từ bài viết sau khi plugin crawr về và ra 1 playlist cho người dùng nghe online, web đã có sẵn bác nào nhận dc ib
Nguồn: WordPress Vietnam Team ✪ | Cần 1 bạn làm tính năng tự động chuyển âm thanh từ bài viết sau khi plugin crawr về và ra 1 playlist cho người dùng nghe on...