Cần 1 bác cải thiện Page speedload của website. Tối ưu 9x theo speed test của Google nhé. Inbox để báo giá ạ

Cần 1 bác cải thiện Page speedload của website. Tối ưu 9x theo speed test của Google nhé. Inbox để báo giá ạ
0

Câu hỏi từ Group FB:
Cần 1 bác cải thiện Page speedload của website. Tối ưu 9x theo speed test của Google nhé. Inbox để báo giá ạ
Nguồn: https://www.facebook.com/groups/wordpressvietnamteam/permalink/563830257651203/