Cách luôn luônhiển thị 2 giá khác nhau ở trong product

Mình muốn tạo sản phẩm có 2 giá gồm giá bán và giá thuê.
Hiện tại đã tạo xong nhưng phần hiển thị giá lại hiển thị kiểu này
image
trong khi mình muốn giá luôn hiển thị kiểu này(sorry forum chỉ cho up 1 ảnh)


Anh em nào biết làm xin hướng dẫn giúp với, rất cám ơn anh em.

2 Likes

Chào bạn,
Bạn có thể tạo giá trị thứ 2 bằng custom field hoặc ACF tùy thích, sau đó gán nó vào vị trí hook của woo.

 1. Hướng dẫn tạo 1 field hoặc dùng ACF: https://www.themelocation.com/display-two-currencies-in-woo/
 2. Tham khảo vị trí hook của woo: https://hooks.wpdesk.org
 3. Cách gán giá trị hook
  add_action( ‘woocommerce_after_shop_loop_item_title’, ‘vnex_woo_noidung’, 9 );
  function vnex_woo_noidung() {
  echo get_post_meta( get_the_ID(), ‘woo_giathu2’, true ); //Ban phai dieu chinh gia tri lai
  }
  Chúc bạn thành công.
1 Like

Có cách nào đơn giản không bạn? vì mình khôn rành code lắm.
Hiện tại đã có thể add/view được giá bán và giá thuê ở trang sản phẩm


Bên dưới Giá Sản Phẩm khi click vào thì chọn Giá Thuê hoặc Giá Bán thì sẽ hiển thị ra giá tương ứng.
Mình muốn là nó luôn hiển thị ra giá thuê và giá bán ở list sản phẩm chứ không phải “Lựa Chọn Các Tùy Chọn”

Cái này chắc phải xem code của bác rồi.